Embarcacions de Pesca

PESCA DE TREMALL
PESCA D'ARROSSEGAMENT
Pesca de palangre
Pesca de palangre
PESCA DE SETGE
PESCA DE TALLARINES
Catamarà de Palangre